kantoorcomplex Alcatel Den Haag, 1988

Voor deze locatie waren zeer precieze contouren gesteld. Zo moest de bocht bij het water open blijven waardoor geen gesloten carré kon worden gemaakt. In dit 15.000 m2 grote complex is om al te lange looplijnen te voorkomen op elke hoek een ingang voorzien.