uitbreiding verzorgingstehuis Huize Royal Den Haag, 1994

Tegelijk met de verruiming van de toegang is gevolg gegeven aan de behoefte van ontmoetingsplekken voor de bewoners. Daarbij is rekening gehouden met royale zichtlijnen, beschutte, maar ook half openbare plekken en veel licht.