dichter bij de zon, Boekhorststraat Den Haag, 2006