herbestemming Vitriteterrein Middelburg, 1983

Dit oude bedrijventerrein vormde een blokkade tussen de historische binnenstad van Middelburg en het kanaal. In dit bebouwingsvoorstel gaan lage stroken woonbebouwing een vingerlas aan met de schaal van het centrum, de gebogen wand aan het water reageert op de maat van het stationsgebied.