restauratie en beveiliging Grenswisselkantoor centrum Den Haag, 1994

Als gevolg van het Haagse rolluikenbesluit moest de gevel van dit wisselkantoor worden beveiligd. Dit leidde tot compartimentering in ruimte en tijd. Ook de bovenbouw en de kap met leien werden gerestaureerd dan wel vernieuwd.