herinrichting stationsgebied Bergen op Zoom, 1993

Een studie tot herinrichting voor de omgeving van het station heeft geleid tot 15 gebouwen met verschillende functies, geplaatst op een assenstelsel vanuit de Grote Markt. Op de assen staan de gebouwen vanuit het centrum gezien achter elkaar en hebben daardoor weinig invloed op het silhouet.