villa Rijkerswoerd Arnhem, 1988

Door een wegenstructuur met schuine hoeken en een orthogonale verkaveling van de bebouwing waren op diverse kruisingen restkavels ontstaan die met bijzondere bebouwing zouden worden opgevuld. Dit ontwerp met variabele elementen lost alle hoekverdraaiingen binnen de woningen op.